Linked in    Google plus    Stuur een e-mail

Publicaties

De heer Van Alphen publiceert regelmatig. Zo schrijft hij artikelen die verschijnen in verschillende gezaghebbende vakbladen. Daarnaast annoteert hij (het becommentariëren van rechterlijke uitspraken). Ook heeft hij verschillende boeken geschreven en aan verschillende boeken een bijdrage geleverd.

 

De Gemeentestem

Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Tijdschrift voor Bouwrecht

Tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht

Journaal milieu

Boeken


Mr. C.W.M. van Alphen
Runrotstraat 27a
5386 CT Geffen

Mobiel: 06-20436364
Mail: info@vanalphenadvies.nl
KvK Oost Brabant: 17118695